اطلاعیه دوره
تاریخ شروع دوره
پنج شنبه 1 تیر 1402
فرم درخواست انصراف از دوره تابستانی ICDL مرکز خدمات حوزه های علیمه