جزئیات دوره
تاریخ شروع دورهتاریخ پایان دوره
1401/09/201401/12/20

مهلت ثبت نام در این دوره به اتمام رسیده است.

مهم: ثبت نام نهایی پس از بررسی اطلاعات و تایید صحت دانشجو انجام می شود.

اطلاعات ورود به سامانه و نحوه شرکت در دوره برای ثبت نام شدگان نهایی از طریق پیامک ارسال خواهد شد.

فرم درخواست شرکت در دوره ICDL ويژه دانشجويان