گواهینامه پایان دوره تولید محتوا

توجه : پس از تهیه گواهینامه دسترسی به فرم برای شما فعال می شود. تکمیل فرم جهت ثبت نهایی درخواست الزامی است. برای تکمیل فرم ابتدا از منو سایت وارد بخش گواهینامه پایان دوره شوید، سپس روی گواهینامه مورد نظر کلیک کنید؛ فرم گواهینامه در این بخش در اختیار شما قرار میگیرد. توجه کنید که […]