اصول کسب و کارهای مجازی(تجارت الکترونیک)

تعداد جلسات :
مدت دوره :
تهیه و دانلود جزوه متنی تصویری

مهندس محمدجواد مهرآبادی

قیمت دوره

195،000 تومان

::: دوره‌های مفید دیگر :::